Klucz nakrętki i kolanka SHL M06, M11, WFM, WSK 125

15,00 

Klucz nakrętki sztycy półki górnej oraz nakrętki kolanka.